ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಫೆಲೋಶಿಪ್

Home

ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಘಟಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ / ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಭರವಸೆಯ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಫೆಲೋಶಿಪ್, ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಎಮೆರಿಟಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್‌ಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೆಎಸ್‌ಟಿಎ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತರಲು ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ,  ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿಲುವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕಿದೆ.

 

ಕೆಎಸ್‌ಟಿಎ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS