ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಕೆ .ಎಸ್.ಟಿ.ಎ. ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ

Home

ಅರ್ಹತೆ

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ / ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮಾನದಂಡ

ನಾಮನಿರ್ದೇಶವನ್ನು ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 30.04.2023 ರೊಳಗಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು

 

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕೆಎಸ್‌ಟಿಎ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

  

ಡಾ. ಕೆ. ವಿ. ರಾವ್

2022

 

ಡಾ. ನ. ಸೋಮೇಶ್ವರ

2022

 

ಡಾ. ಬಿ. ಎಂ. ಹೆಗಡೆ

2021

 

ಡಾ. ಟಿ. ಆರ್. ಅನಂತರಾಮು

2021

 

 

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ

2019

 

ಡಾ. ಸಿ. ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

2020

  

ಡಾ.ಎಚ್. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

2018

 

ಪ್ರೊ.ಜೆ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್

2017

 

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS